photo
Rank
Name
Total Distance (Km)
Days
City
ashok
1
Ashok Singh
540
21|21
Neem Ka Thana
Vishnu-Tak
2
Vishnu Tak
478
21|21
Jaipur
mohanjun
3
Shwetansh Dhar
458.11
21|21
New Delhi
payaljun
4
Ajay Lal
413
21|21
Kolkata
Darsh
5
Rana Virendra
408
21|21
Jaipur
payaljun
6
G. Mohan Rao
404.28
21|21
Mysoor
payaljun
7
Payal Krishangopal Malu
372
21|21
Vadodara
krishan
8
Krishan Gopal Malu
370
21|21
Vadodara
Mahendra Singh
9
Ayan Bhowmick
347
21|21
Jaipur
madan
10
Sati Prashad
332
21|21
Kolkata
Mandeep
11
Neeraj Panwar
275
21|21
Jaipur
namit
12
Vikas Didwaniya
258.18
21|21
Navalghad
Praveen Choudhary
13
Hiteshi Singh
253
21|21
Jaipur
Mandeep
14
Debasish Mukherjee
246.92
21|21
kolkata
Mandeep
15
Dr. Akram Khan
244.26
21|21
Ajmer
Ankit Yadav
16
Karabi Mukherjee
243.09
21|21
Kolkata
Sagar
17
Raman Gauba
214.38
21|21
New Delhi
Mahendra Singh
18
Mahesh Dwivedi
211.85
21|21
Jaipur
namit
19
Dr. Namit Sharma
208
21|21
Jaipur
Vikash
20
Jayant Jathar
203.83
21|21
Kolkata
Sagar
21
Sunny Kaundal
200
21|21
Chandighar
namit
22
Rachna Vijay
168.5
21|21
Jaipur
Ravi Singh
23
Ravi Yadav
162
21|21
Roorki
Ravi Singh
24
Bharat Bairwa
157.18
21|21
Kolkata
Ravi Singh
25
Vijay meena
148.26
21|21
Alwar
male
26
Bhupendra Saini
133.48
21|21
Jaipur
Gaurav Sharma
27
Pradeep Yadav
123.93
21|21
Jaipur
Arjun Singh
28
Sayan Dey
119.95
21|21
Kolkata
Pradeep Yadav
29
Bhavana Nandan
115.16
21|21
Mumbai
Yashvardhan Yadav
30
Jai Prakash
112.64
21|21
Jaipur
Ravi Singh
31
Ravi Yadav
110.8
21|21
jaipur
Yashvardhan Yadav
32
Roopesh Meena
108.97
21|21
Jaipur
Asha Yadav
33
Prashant Sharma
106
21|21
Chandighar
Ravi Singh
34
Darsh Sharma
104
21|21
Jaipur
Asha Yadav
35
Rao Sandeep Yadav
101
21|21
Jaipur
Hitesh
36
Makay Roy
100.45
21|21
Kolkata
Ravi Singh
37
Prashant Sharma
100
21|21
Jaipur
Pradeep sharma
38
Vishnu Sharma
99.97
21|21
Singapore
Pradeep sharma
39
Naresh Ola
96.14
21|21
Jaipur
Asha Yadav
40
Aryan Meena
94.7
21|21
Jaipur
Mandeep
41
Mandeep Saini
93.76
21|21
Jaipur
Ravi Purohit
42
Vikas Jangir
88.02
21|21
Jaipur
Ravi Singh
43
Ankit Yadav
81
21|21
New Delhi
Vinod
44
Akanshi Yadav
77
21|21
Neemrana
Hitesh
45
Ranjeet
76
21|21
Pune
surendra
46
Kamlesh Devi
72
21|21
Neemrana
Pradeep sharma
47
Satish Yadav
71.29
21|21
Rewari
Yashvardhan Yadav
48
Dr. imroz khan
70.56
21|21
New Delhi
Pradeep sharma
49
Arjun Singh
67.3
21|21
Jaipur
Yashvardhan Yadav
50
Nikhil Sinde
67.01
21|21
Mumbai