photo
Rank
Name
Total Distance (Km)
Days
City
Mandeep
1
Mandeep Saini
366
21|21
Jaipur
ravi
2
Ravi Yadav
213
21|21
Roorkee
Vishnu-Tak
3
Vishnu Tak
210
21|21
Jaipur
Yudh
3
Yudh Singh
210
21|21
New Delhi
Bhavna
4
Bhavna Nandan
204
21|21
Mumbai
Ankit Yadav
5
Ankit Yadav
150
21|21
New Delhi
namit
6
Dr. Namit Sharma
135
21|21
Jaipur
vikas
6
Vikas Jangir
135
21|21
Jaipur
sandeep
7
Rao Sandeep Yadav
130
21|21
Jaipur
Mahendra Singh
8
Mahendra Singh
122
21|21
Jaipur
Darsh
9
Darsh Sharma
101
21|21
Jaipur
madan
10
Madan Choudhary
68
21|21
Jaipur
Parsant
11
Prashant Sharma
65
21|21
Chandigarh
Arpit Awasthi
12
Arpit Awasthi
63
21|21
Lucknow
Vishnu
13
Vishanu Sharma
63
21|21
Jaipur
Yashvardhan Yadav
14
Yashvardhan Yadav
52
21|21
Jaipur
Sona Yadav
15
Sona Yadav
52
21|21
Jaipur
Gaurav Sharma
16
Gaurav Sharma
50
20|21
Jaipur
Vikash
17
Vikash Yadav
50
19|21
Jaipur
male
18
Manish
45
18|21
Jaipur
Sagar
19
Sagar
40
16|21
Jaipur
Praveen Choudhary
20
Praveen Choudhary
35
16|21
Jaipur
Pradeep sharma
21
Pradeep Sharma
35
15|21
Jaipur
Hitesh
22
Hitesh
35
15|21
Jaipur
Arjun Singh
23
Arjun Singh
30
15|21
Jaipur
Ravi Singh
24
Aditya Choudhary
30
15|21
Jaipur
Ravi Singh
25
Saroj Sharma
30
15|21
Jaipur